واسه دیگران

واسه دیگران تو شعمی واسه من خاموش غمگین

برای خودی تو دردی واسه غریبه تسگین

واسه دیگران حقیقت واسه من عین سرابی

برای همه ستاره واسه من مثل شهابی

/ 0 نظر / 10 بازدید