پند اول

کسی که به امید شانس نشسته باشد سالها قبل مرده است.

هرقدر به دیگران احترام بگذاریم ، به ما احترام خواهند گذاشت.

/ 0 نظر / 27 بازدید