خاموش باشی...

اگر خاموش باشی تا دیگران به سخن ات آرند.بهتر از این است که سخن گویی تا دیگران خاموشت کنند.

غالبا برد با کسی است که خود را برای باختن محیا کرده است.

بدترین و خطرناکترین کلمه این است"همه اینجوری اند". 

/ 0 نظر / 36 بازدید