پند چهارم

1)بازدارنده ترین کلمه مرگ است،با آن مقابله کن. با نشاط ترین کلمه کار است،به آن بپرداز.آخ

2)زندگی سختگیرترین معلم دنیاست،زیرا اول امتحان میگیرد سپس درس میدهد.از خود راضی

3)عشق رو میشه تو دستهای خسته یه پدر دید و توی نگاه نگران مادر ، نه توی دستهای منتظره یک غریبه.نگران

4)ذهن مثل چتر نجات وقتی باز میشه عمل میکنه.خنده

5)داشتن پشتگار تفاوت بین شکست و کامیابی است.لبخند

6)خوشبختی یعنی هماهنگی با حوادث روزگار.زبان

/ 0 نظر / 30 بازدید