دل من

خانه یه دل من سردتر از ان است که به بهانه یه حضور تو گرم شود. دلت را به امید بهار نیامده خوش نکن. این زمستان که به حکم طبیعت صاحبخانه شده رفتنی نیست. دلخوش چشمان من هم نباش. فریب دستان بازیگرت را نمیخورد.سالهاست دنیا برایش فهمانده که سلام هیچ گرگی پناه آوارگی اش نیست.نگران

/ 0 نظر / 30 بازدید