لبخند

هرگز لبخند را ترک مکن حتی وقتی که ناراحتی چون هر کسی امکان دارد عاشق لبخند تو باشد.

 

/ 0 نظر / 9 بازدید