قصیه من و تو..

قصیه من و تو که به سر رسید گلاغ پیر آمد و مهر نرسیدنش رو روی قصیه ما هم زد.

وقت رفتن گفت:دیگر به او نمیرسی.انتهای این امید چیزی نیست.جز گذر عمر.من این راه را رفته ام که به اخر این همه قصه رسیده ام.

بال روی بال گذاشتن بهتر از پروازی ست که میدانی اوجش سقوت است. باور کن زیر گنبد کبود هیچ خبری  نبود.

/ 0 نظر / 31 بازدید