واقعیت

این جمله متاسفانه واقعیت داره و زنها و دخترها از زندگی تو دنیایی واقعی دور هستن و بیشتر با تخیلات و ارزوها زندگی میکنن و زمانی که با واقعیت زندگی رو برو میشن عصبی و دلخور اند و قهر میکنن و از زمین و زمان گله دارن.

۱۳۹۷.اردیبهشت.۱۶


/ 0 نظر / 56 بازدید