درس

وقتی آنچه را که داریم می بخشیم آماده ایم آنچه را که می خواهیم به دست آوریم.

آنچه را یک نفر بداند،هیچ کس نمیداند ولی اگر دونفر بدانند،همه میدانند.

/ 0 نظر / 28 بازدید