پروانه شدن!

برای پروانه شدن راه ذیادی لازم است.باید قبل از ان به قدر کافی شجاع شد_باید فهمید که پرواز انقدرها هم که فکر میکنیم ساده نیست.پروانه بودن قلب پروانه بودن می طلبد.

/ 0 نظر / 27 بازدید