پدر

پدرم تنها کسی که در کودکی همامند خدا بود.

در جوانی دوست و هم صحبتم بود.

در میان سالی صندقچه تجربه زندگی بود

/ 0 نظر / 19 بازدید