چی بگم من؟؟

هنوز این دیوار سنگی سایه بون واسه من

سقف کوتاه اتاقش آسمونه واسه من

هنوز اون پرده همون رنگه,رنگه کبود

با همون شکل قدیمی با همون نقشی که بود

گله ها خیلی زیادن,قد دیوارهای شهر

چی بکم گفتنی ها همیشه تلخن مثل زهر

هنوز آیینه روی تاقچه س.هنوزم قالی رو داره

هنوز هم پنچره بستس با من کاری نداره

اما ما اونی که بودیم دیگه نیستیم واسه هم

تو خودت اینو میدونی چی بگم من چی بگم

/ 0 نظر / 34 بازدید