bahar 93

بهار سال 1393 بر تمام ایرانیان مبارک باد.

امیدوارم در سال نو تمام بیماران شفا یابند. و زندگی پر از موفقیت و سربلندی و رسیدن

به تمام آرزوهایتان برای شما و لبی خندان دلی شاد روزگاری خوش توام با سلامتی یه

جسم وجان و صمیمی شدن دوستی ها. و خندیدن تمام کودکان را آرزومندم.

سال نو.عید نوروز مبارک.

                                                   مدیر وبلاک