تو میدانی ای دوست که من مشکل پسندم

به گیتی جوز به خوبان دل نبندم

به روی و موی تو سوگند ای دوست

که دل به دوستی یه بی حاصل نبندم